Ważne: niniejsza witryna używa plików cookie (więcej)
ceny netto

Zwroty i reklamacje

Zwrot zafakturowanego towaru dopuszczamy wyłącznie w przypadku uzgodnienia z regionalnym kierownikiem sprzedaży, w terminie do 14 dni od daty wymagalności zapłaty za fakturę i pod warunkiem braku jakichkolwiek zastrzeżeń do stanu towaru. Wszelkimi brakami będziemy zmuszeni obciążyć klienta zwracającego towar.

Respektujemy tzw. prawo do namysłu. Każdy konsument ma prawo do zwrotu towaru zakupionego na odległość w ciągu 10 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Towar przeznaczony do zwrotu musi być pełnowartościowy oraz musi zostać dostarczony na koszt kupującego.

Reklamacje rozpatrujemy po dostarczeniu nam reklamowanego towaru wraz z prawidłowo wypełnionym protokołem zgłoszenia. W przypadkach wymagających konsultacji z dostawcą zagranicznym, w szczególności wysłania towaru poza granice kraju, termin rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas trwania przewozu do i od producenta.

ZALECENIA CO DO UŻYCIA ORAZ INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRACY TARCZAMI DIAMENTOWYMI
 • Przed każdym użyciem kontrolować stan tarczy na obecność wad wizualnych oraz technicznych
 • Używać tarcz tnących wyłącznie do cięcia materiału zgodnego z jej przeznaczeniem
 • Używać tarcz tnących wyłącznie na przeznaczonych do tego maszynach zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji DTR
 • Bezwzględnie przestrzegać właściwego kierunku obrotów tarczy tnącej oraz maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej
 • Cięty materiał musi być właściwie zamocowany
 • Dla uzyskania maksymalnej głębokości rzazu stosować kilka przejść na mniejsze głębokości
 • Tarcze tnące nie są przeznaczone do szlifowania
 • Ciąć wyłącznie w linii prostej, nie przechylać narzędzia w rzazie
 • Podczas pracy z tarczą używać stale przepisanych środków ochrony osobistej
 • Podczas cięcia nie stosować nadmiernego nacisku/posuwu na materiał

Warunki gwarancji:
 • Nie odpowiadamy za wszelkie szkody wynikłe wskutek niewłaściwego zastosowania narzędzia lub spowodowane zmianami wprowadzonymi przez Użytkownika
 • Graniczna wysokość segmentu diamentowego, dla którego reklamacje będą rozpatrywane to 50% wysokości początkowej. Zużycie większe, aniżeli 50% stanowi przesłankę do odmowy uznania reklamacji
 • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za techniczne modyfikacje wprowadzone przez Użytkownika

Zobacz także:GWARANCJA


Tworzenie stron WWW Aptus.plaptusshop.pl
copyright by Adiam Sp. z o.o.